Supply Chain Manager - Vestergaard Company Supply Chain Manager – Vestergaard Company
pattern-vestergaard
pattern-vestergaard

Supply Chain Manager

March 2, 2020

GENOPSLAG – Grundet Covid19, blev denne proces sat i bero, vi er nu klar til at gå igang igen.

Vil du være en del af en spændende international og markedsledende virksomhed og få det samlede ansvar for logistik, disponering, materialeplanlægning, indkøb/strategisk indkøb, lager og samtidig bidrage med nytænkning, udvikling og eksekvering gennem delegering og processtyring?

Historien om Vestergaard Company A/S 

Vestergaard Company er et familieejet produktionsselskab med hovedsæde i Gevninge. Bortset fra Danmark har Vestergaard Company også kontorer / produktionsfaciliteter i Nordamerika, Thailand, Frankrig og Tyskland.  Som svar på markedets krav har Vestergaard vokset betydeligt de seneste år og beskæftiger nu ca. 380 mennesker til at støtte kundernes behov på verdensplan. Vores produktionssted beskæftiger mere end 13.800 m2 til fremstilling af Elephant® familien af ​​deicers, vakuum toilet service enheder, drikkevand enheder og flyvaskere. Mere end 1.500 deicers og 400 toilet-/ vandenheder er produceret i Danmark de seneste 50 år.  Virksomheden har mere end 50 års erfaring i fremstilling af GSE-udstyr af høj kvalitet, der passer til den mindste pendlers behov såvel som de største kommercielle fly.

Om rollen – fokus på ledelse, logistik, strategisk indkøb og lagerbeholdning 

SCM er overordnet ansvarlig for, gennem et solidt og veldokumenteret aftalegrundlag, at sikre forsyningskæden til Vestergaard Company A/S, dækkende lager, logistik og indkøb. Det skal sikres, at de rette materialer er til rådighed for produktion og after sales i Vestergaard Company A/S, således, at produkter og komponenter kan leveres planmæssigt til vores kunder, samt at lagerbeholdningen altid er optimeret. SCM skal endvidere sikre at pris, kvalitet og forsyningssikkerhed på indkøbte komponenter og ydelser lever op til aftalte specifikationer og målsætninger.

Du får ansvaret for løbende at forbedre effektiviteten af den samlede materialestyring i Vestergaard Company A/S og løfte afdelingen til et strategisk niveau gennem professionel og strategisk håndtering, med fokus på relationsskabende adfærd såvel internt som eksternt.  Du har det overordnede ledelsesansvar for hele Supply Chain afdelingen, som dækker lagerfunktion med 19 dedikerede og dygtige kollegaer inkl. en lagerchef. Derudover direkte ledelse af 13 engagerede og dygtige kollegaer i henholdsvis logistik, indkøb og strategisk indkøb. Vi forventer at du bliver en stærk sparringspartner for Director of Production and Logistics, hvor du bidrager med nytænkning, udvikling og eksekvering.

Opgaver/ansvar/personaleledelse 

Du får det samlede ansvar for materialeforsyningen. Der skal være løbende fokus på at sikre rutiner, værktøjer og teknologier til en tidssvarende og professionel håndtering af hele SCM organisationens opgaver. Du bliver en vigtig brik i ledelsesteamet, hvor I sammen sikrer udviklingen, og gennemfører virksomhedens politikker og mål. Sikre at lagerbeholdning på varer er optimeret i forhold til forecastet behov

 • Sikre at lagerbeholdning på varer er optimeret i forhold til forecastet behov
 • Sikre effektive systemer til materialedisponering i produktionsprocesserne
 • Sikre at der opbygges og vedligeholdes styklistegrundlag for generiske varer og halvfabrikata til brug for MRP-disponering
 • Deltage i produktudviklings- og vedligeholdelsestiltag
 • Ansvar for oprettelse, efterkalkule og lukning af produktionsordrer for alle produktioner
 • Løbende dialog med hovedplanlægning, produktion og after sales for at sikre effektive systemer til understøttelse af produktion, indkøb, logistik og lagring af varer Sikre at den rette leverandørbase og dens performance – mere end 80 % af leverandørgrundlaget er dansk
 • Sikre relevant dokumentation af processer og informationsstrømme, samt overvågning, analyse og optimering af driften ift. data og processer
 • Udarbejdelse af relevante analyser, KPI’er og opfølgning på mål for indkøb, logistik og lagerfunktionerne
 • Sammen med dygtige medarbejdere at sætte retningen og udvikle indkøbsfunktionen og logistikfunktionen
 • Aktiv deltagelse i LEAN aktiviteter både internt og på tværs i organisationen
 • Involvering, informering og engagering af medarbejderne i virksomhedens overordnede mål og strategier
 • Bidrage til den enkelte medarbejderes fortsatte personlige udvikling
 • Overvågning, analyse og optimering af driften i forhold til data og processer
 • Coache egne medarbejdere i gennemførelse af tiltag med interne såvel som eksterne interessenter

Dine faglige og personlige kompetencer – Erfaren og likeable manager med solid teknisk baggrund 

Vi lægger vægt på, at du har minimum 5-7 års erfaring i en lignende rolle fra en ”tung” supply chain funktion. Du ved, hvordan du skal optræde som manager, og du kører ikke efter den gamle skole, men har en åben og forstående tilgang. Det er gennem teamwork, vi er stærke, og det er din vigtigste opgave, at sikre et godt samarbejde og et velfungerende arbejdsmiljø. Herudover ser vi gerne, at du er uddannet inden for supply chain og har gerne en teknisk baggrund evt. fra produktionsvirksomhed eller lignende international virksomhed.

 • Relevant faglig uddannelsesbaggrund som understøtter Supply Chain området (kompetencer indenfor IT, Teknik, Økonomi, Erhvervsjura og Ledelse er en nødvendighed)
 • Du har erfaring med at fungere som bindeled mellem teknik, produktudvikling, after sales og din afdeling
 • Du er system stærk, procesorienteret og har kendskab til styklister, dokumentation og vareflow
 • Stærke IT-kompetencer med forståelse for det samlede system og delelementernes sammenhæng
 • Procesforståelse, prognosestyring, og gerne LEAN kendskab/erfaring
 • Minimum krav til værktøjer AX, Excel og SQL
 • Du tager ejerskab, og giver ejerskab gennem inddragende adfærd, du er med andre ord en sand mester i at få ender til mødes
 • Du har erfaring med udvikling af en større supply chain afdeling og har fokus på nytænkning og udvikling
 • Du har et mindset, der siger ”sikkerhed og rettidig omhu”
 • Du er ærlig, direkte og har gennemslagskraft til at skabe forandring gennem din approach
 • Du har en relationsskabende adfærd
 • Stærke kommunikationsfærdigheder også på engelsk
 • Du har erfaring med at understøtte overordnede mål og handlingsplaner
 • Du er proaktiv, systematisk og har en praktisk problemløsningsadfærd baseret på fakta
 • Du er god til at spotte forbedringsområder og implementere forbedringer

Ansøgning og kontakt 

Er du interesseret i stillingen, så send venligst din ansøgning og dit CV via linket nedenfor. Bemærk at vi  ikke modtager ansøgning, CV og lignende via mail, LinkedIn eller andre medier. Vi afholder løbende samtaler med egnede kandidater til stillingen, da den skal besættes snarest muligt. Har du spørgsmål til stillingen kan du kontakte Dorthe Majbrit Bonnicksen fra DeZignated ApS på telefon +45 27154303 som varetager rekrutteringsprocessen i samarbejde med Vestergaard Company A/S. Vi ser frem til at høre fra dig.

Send your Application
View application form

Vestergaard Company uses cookies to improve site functionality, provide you with a better browsing experience, and to enable our partners to advertise to you. Detailed information on the use of cookies on this Site, and how you can decline them, is provided in our cookie policy. By using this Site or clicking on "OK", you consent to the use of cookies. Read more here

OK